Privacyverklaring

Privacy Verklaring – Dear Planet

Bijgewerkt op 22 november 2019

We hechten veel belang aan uw privacy en willen daarom transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wie zijn wij?
Dear Planet (Amber Jano – Eénmanszaak)

Ekelendriesstraat 1
1755 Gooik
Vlaams-Brabant, België

Ondernemingsnummer 0711.891.908

contactformulier

Met de woorden ‘wij’,  ‘we’, ’ons’ en ‘onze’ in deze verklaring refereren we naar Dear Planet.

Over ons privacybeleid

Dear Planet geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website met al haar onderdelen en de daarop ontsloten dienstverlening van Dear Planet. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden vindt u bovenaan deze verklaring. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons of in opdracht van ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

De bedrijven en diensten waarmee wij samenwerken en die mogelijk ook uw gegevens verwerken (sub-verwerkers), hebben meestal het Engels als enige voertaal. De koppelingen naar hun privacybeleid die u in deze verklaring kan terugvinden, brengen u dus meestal naar een Engelstalige website. Een vertaling opnemen in deze verklaring en deze zonder uitzondering bijgewerkt houden telkens wanneer de betrokken dienst een aanpassing zou maken, is volstrekt onhaalbaar. Daarom vragen wij u vriendelijk om indien zulks gewenst is, ofwel in uw browser of in Google-zoekresultaten gebruik te maken van de automatische (Google) vertaling ofwel ons te contacteren zodat we u een vertaling van het betreffende onderdeel in de gewenste taal kunnen bezorgen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen. U vindt de contactgegevens bovenaan dit privacybeleid.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wij maken voornamelijk gebruik van gekende en gerenommeerde externe platformen en diensten voor onze website, webwinkel, mailing, boekhouding, etc. Deze bedrijven en diensten hebben noodzakelijkerwijs een doorgedreven beleid inzake beveiliging, back-ups en privacy en kunnen worden gecontroleerd door officiële instanties op naleving van de geldende privacy-wetgevingen zoals de GDPR (of ook Algemene verordening Gegevensbescherming – hierna vernoemd als AVG/GDPR) die van toepassing is geworden vanaf 25 mei 2018.

Ook kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens en naargelang nodig wordt geacht, voor korte of langere tijd bewaard worden op lokale gegevensdragers van Dear Planet (smartphone, pc, papier) en dit meestal naar aanleiding van rechtstreekse communicatie tussen u en wij (e-mail, Messenger, telefoneren, briefwisseling, visitekaartje, etc.), voor het afdrukken van orders en verzendlabels, het opstellen van facturen, etc.

We verzoeken u om geen gegevens te verstrekken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch genetische gegevens of gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie toch verstrekt, betekent dit dat u instemt met het gebruik van deze informatie voor de doeleinden waartoe u deze hebt verstrekt.

Informatie of het gebruik van cookies – kleine bestanden die via uw browser op uw apparaat opgeslagen kunnen worden – vindt u onderaan deze privacyverklaring en meer specifiek in ons cookiebeleid.

Website en webhosting

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

We maken gebruik van het populaire en gerenommeerde WordPress.com (website ontwikkeling, functies en hosting) en andere geïntegreerde diensten zoals Akismet (anti-spam) en Jetpack (o.a. beveiliging, prestaties, statistieken en sitebeheer) – al deze diensten zijn onderdelen van Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, verder vernoemd als ‘Automattic’ – voor de publicatie en beheer van onze website http://www.dear-planet.com

Behalve door de hiervoor vermelde (sub-)verwerkers, verzamelt of raadpleegt Dear Planet zelf geen andere persoonsgegevens. U kan onze website bezoeken en alle pagina’s raadplegen zonder enige interactiviteit (aanmelden, etc.). De website is bovendien vrijgemaakt van (gepersonaliseerde) advertenties. Er worden door deze sub-verwerkers enkel anonieme en/of geanonimiseerde gegevens verzameld en tijdelijk bewaard en die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website en om een beperkt aantal statische gegevens beschikbaar te kunnen stellen, zowel aan Dear Planet als aan haar sub-verwerkers.

Indien er toch gebruik wordt gemaakt van niet-geanonimiseerde persoonsgegevens, zal hiervoor expliciet uw toelating gevraag worden.

Voor:

  • automatisch verzamelde gegevens door gebruik van cookies (zie ook onze Cookie Policy) en andere bestanden doordat u tijdens uw eerste bezoek (sessie) in de cookie-melding (pop-up) de keuze maakt deze te accepteren. Indien u de keuze maakt om cookies te weigeren, worden enkel gebruik gemaakt van de noodzakelijke, technische cookies zodat u vooralsnog de website, eventueel met een beperktere functionaliteit, kan bezoeken
  • een interactie zoals het inschrijven op de nieuwsbrief, reacties plaatsen op een blog, het volgen van een blog en contact opnemen met Dear Planet doordat u zelf velden met uw gegevens invult of een vakje aanvinkt. Meer informatie over deze onderdelen vindt u hieronder.
  • het ‘liken’ van een blog door op de ‘Like this’-knop te klikken onderaan een blog. Voor deze functie dient u echter over een WordPress-account te beschikken en zich aan te melden.

Het Privacybeleid van zowel WordPress.com als dat van Akismet en Jetpack zijn vervat in de Privacy Policy van Automattic en is specifiek ook van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website.

Webwinkel-software

Ecwid Inc.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Ecwid en is ‘ingebed’ in de eigenlijke website (van vorige paragraaf), een website in een website als het ware.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van deze dienstverlening (webwinkel) aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Ecwid heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. De verzamelde gegevens kunnen zijn: uw IP-adres en deze die u zelf invult zoals uw naam, adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres alsook deze nodig voor het verwerken van aankopen: alle bestelgegevens en wijze van betaling (geen betaalkaartgegevens). Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor enig ander doel, noch delen met derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Ecwid behoudt zich evenwel het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Ecwid verwerkt, verzamelt, noch bewaart betaalkaartgegevens. De online betalingen worden verwerkt door een externe gespecialiseerde dienst Payment Service Provider (PSP – zie verder onder ‘Met wie delen wij uw data?’). Als bezoeker van onze webwinkel kan u aankopen doen zonder dat u zich hoeft aan te melden (‘Gast’). Indien u verkiest om aan te melden op uw account, zal Ecwid u per e-mail een link met tijdelijke geldigheid sturen waarmee u zich veilig kan aanmelden. U hoeft dus nooit wachtwoorden aan te maken of te onthouden. Ecwid is, op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie voor beveiligde verbindingen (HTTPS) en het gebruik van beveiligde hosting zoals Amazon Web Services, een van de meest betrouwbare en veilige hosting-oplossingen. Bovendien maakt Ecwid deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en heeft verklaard te voldoen aan de meest recente AVG/GDPR-vereisten.

Nieuwsbrief

MailChimp

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw e-mailadres, voornaam en naam op. Die gegevens hebben we nodig om u de nieuwsbrief te kunnen versturen. Het inschrijvingsformulier op onze website wordt verwerkt door Mailchimp en haar sub-verwerkers waar deze gegevens veilig worden opgeslagen. Andere gegevens die Mailchimp eventueel automatisch kan verzamelen zijn uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw gebruikte browser, uw browser-activiteit en andere informatie over uw systeem en verbinding en hoe u met onze websites en andere websites communiceert. In voorkomend geval en in overeenstemming met de AVG/GDPR zal Mailchimp expliciet om uw toestemming vragen voor het verzamelen en bewaren van gegevens.

Wanneer u onze nieuwsbrief leest, verzamelen we ook bepaalde statistieken in MailChimp. Meer bepaald gaat het hier om informatie over je browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

MailChimp beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Hier kan u het Mailchimp Privacy Policy – in het Engels – terugvinden dat voor u, als ‘bezoeker’ van de toepassing is. Indien gewenst, kan u meestal de pagina in uw browser automatisch laten vertalen (door Google).

Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven met behulp van een link in de nieuwsbrief.

Contactformulier

WordPress.com

Als u op onze website het contactformulier invult, slaan we het tijdstip van verzenden, het IP-adres en de gegevens die u invult zoals naam, e-mailadres, eventueel website en boodschap veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen. Voor onze website maken we gebruik van WordPress (Automattic) voor de hosting en de ontwikkeling. WordPress verwerkt het contactformulier en slaat deze gegevens tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS. Hier kan u het WordPress.org Privacybeleid terugvinden.

Om inzendingen van onze contactformulieren op spam te kunnen filteren, maken wij gebruik van Akismet (Automattic). Akismet controleert uw bericht, uw e-mailadres en uw IP-adres op spam en slaat deze gegevens tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS. 

Een kopie van het contactformulier wordt ons per e-mail bezorgd en kan eventueel lokaal bewaard worden.

Het Privacybeleid van zowel WordPress.com als dat van Akismet zijn vervat in deze Privacy Policy van Automattic en is van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website.

Reacties – Blog

WordPress.com

Wanneer u reageert op een blogpost via onze website, dan slaan we het tijdstip van verzenden, het IP-adres en de gegevens die u invult zoals naam, e-mailadres, eventuele website en uw reactie op. Deze informatie is nodig om de reactie op de blog van onze website te tonen en u eventueel een antwoord te kunnen geven. Ook kan u expliciet aanvinken dat u verwittigd wilt worden via uw opgegeven e-mailadres wanneer er nieuwe reacties worden geplaatst op de respectievelijke blog en/of wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst. WordPress (Automattic) verwerkt deze gegevens en slaat ze tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS.

Het Privacybeleid van WordPress.com is vervat in deze Privacy Policy van Automattic en is van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website.

Een kopie van uw reactie wordt ons per e-mail bezorgd en kan eventueel tijdelijk lokaal bewaard worden.

Volgen – Blog

WordPress.com

Wanneer u een blogpost via onze website wilt volgen, dan slaan we de datum ‘sinds’ op alsook uw e-mailadres (voor bezoekers zonder WordPress-account) of uw schermnaam en gebruikersnaam (voor bezoekers met WordPress-account) die u invult. WordPress (Automattic) verwerkt deze gegevens en slaat ze tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS.

Het Privacybeleid van WordPress.com is vervat in de Privacy Policy van Automattic en is van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website. 

Een bericht met deze gegevens wordt ons per e-mail bezorgd en kan eventueel lokaal bewaard worden.

Facturatie en boekhouden

Baker Tilly Belgium (Aalst)

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Bakertilly. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van boekhoudkundige verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Baker Tilly Belgium is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Baker Tilly Belgium gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Hier vindt u bij wijze van toelichting het privacybeleid van Baker Tilly dat van toepassing is op Dear Planet (en dus niet rechtstreeks op u).

Koerierdiensten

BPost

Voor het verzenden van pakjes maken we gebruik van de online verzendservice van BPost (parcel.bpost.be). Wij delen uw naam, adres, e-mailadres en uw taalvoorkeur – eventueel het gekozen BPost-afhaalpunt en voor buitenlandse zendingen ook uw verstrekte telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de verzending van uw pakket. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. BPost is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. BPost gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Hier vindt u bij wijze van toelichting het privacybeleid van BPost.

Samenwerkingen en verkoopovereenkomsten

Als u klant bij ons bent en aankopen maakt, slaan we ook uw contact- en bestelgegevens op. Die gegevens zijn ondermeer nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen, voor het voeren van de wettelijke boekhoudingen en om aan de garantieverplichtingen te kunnen voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Met uitzondering wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst, zal Dear Planet u nooit onderwerpen aan geautomatiseerde besluiten, met name aan de hand van ‘profilering’ die rechtsgevolgen voor u kan hebben of u ‘anderszins in aanmerkelijke mate kan treffen’ (art. 22 AVG). Met ‘geautomatiseerde besluitvorming’ wordt bedoeld, besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon.

Met wie delen wij uw data?

Zoals hierboven reeds vermeld, schakelen we externe bedrijven en personen in om onze dienst te faciliteren, om de dienst namens ons te verlenen, om dienst gerelateerde taken uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze dienst wordt gebruikt.

Deze (sub-)verwerkers hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken. Deze verwerkers garanderen uw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten.

Naast deze (sub-)verwerkers maakt enkel Dear Planet gebruik van uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met anderen.

BELANGRIJK: na de laatste stap van het aankoopproces wordt u doorverwezen naar een Payment Service Provider (PSP) zoals Mollie en Paypal en die uw betaalgegevens zal verwerken in een apart venster in uw browser. Deze bekende en gerenommeerde diensten verwerken rechtstreeks met u uw persoons- en betaalgegevens die nodig zijn voor de betaaltransactie en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Dear Planet. Een verwerkersovereenkomst met deze diensten is dus niet van toepassing. Het privacybeleid van deze diensten is rechtstreeks van toepassing ten opzichte van u als gebruiker.

SOCIALE MEDIA: op onze website maken we gebruik van knoppen waarmee u eenvoudig kan delen via uw geprefereerde (sociale) mediakanaal. Hiervoor hebben we gekozen voor Easy Social Share-knoppen omdat deze ‘deel-knoppen’ GEEN persoonsgegevens verzamelt, opslaat noch deelt met derden (Facebook, etc) en daardoor volledig compatibel is met de AVG/GDPR. Alle deelknoppen, volumeteller-knoppen, sociale profielknoppen en inschrijvingsformulieren worden statisch op onze website gegenereerd met gewone code. Het is pas wanneer u bijvoorbeeld klikt op een van de sociale-mediaknoppen op onze website en u wordt omgeleid via aparte browservensters of applicaties (Instagram, Facebook, Pinterest, Messenger, Linkedin, e-mail, etc.) naar uw eigen account dat u dan beslist om onze en uw gegevens te delen met het mediakanaal. Op dat ogenblik handelt u rechtstreeks met de betrokken dienst en waarbij hun privacy- en cookiebeleid van toepassing is op u.

Hoe beschermen wij uw data?

Dear Planet hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en slaan we uw data op in een beveiligde database. ‘Veilig’ is echter een relatief begrip – indien hackers zelfs in het Pentagon zijn kunnen inbreken! Daarom vermijdt Dear Planet in de mate van het mogelijke om persoonsgegevens op eigen gegevensdragers te bewaren en zoveel mogelijk gebruik te maken van de zeer betrouwbare en veilige oplossingen die onze verwerkers aanbieden. Op die manier trachten wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dear Planet en haar verwerkers trachten in de mate van het mogelijke uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op de, naargelang de categorie, verschillende bewaartermijnen bij onze verwerkers heeft Dear Planet geen vat, maar heeft, daar waar nodig, met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement) waaruit blijkt dat de verwerker de privacywetgeving (volgens AVG/GDPR) respecteert.

Indien van toepassing zoals bijvoorbeeld voor boekhouden, belastingen, garanties, etc., zullen wij in regel uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan 3 jaar na het aflopen van de wettelijke minimum bewaartermijnen.

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Dear Planet richten door contact te nemen met ons via het contactformulier. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Informatie over kinderen

Onze website is niet gericht naar jonge kinderen, dus als u jonger bent dan 13 jaar, vragen we u onze website niet te gebruiken of geen persoonlijke informatie te verstrekken. Het is de verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers om toezicht te houden op het gebruik van onze website door hun kinderen. Dear Planet verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten stelligste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen om dergelijke informatie uit onze administratie te verwijderen.

Cookies

Net als elke andere website gebruikt ook onze website en de onderdelen ervan ‘cookies’. 

De manier hoe onze website gebruik maakt van cookies is vastgelegd in ons cookiebeleid. Dit beleid vin

Wijzigbaarheid

Dear Planet heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op – zie bovenaan.